Trykksaker i ditt nærmiljø

Bryn Trykkservice ble etablert 29. desember 1976 og har fulgt utviklingen fra boktrykk, offset- og til dagens digitaltrykk.

I Harry Fetts vei, vis-à-vis Bryn-senteret, ble trykkeriet opprinnelig startet. Det var i hovedsak boktrykk det gikk i den gangen og noen år senere fulgte også offset-trykken.

I 1999 flyttet vi inn i et nytt og større lokale i Rolf Hofmos gt. 18 på Ensjø. Her var vi i ca. 9 år, før vi måtte vike på grunn av nye boligbygg som skulle ta plass. Trykkeriet ble så flyttet i 2010 til Ole Deviks vei 30, hvor vi fremdeles holder hus.

Fordeler for deg som kjøper trykksaker

Norske leverandører konkurrerer med en omfattende import av trykkeritjenester. Å kjøpe grafiske tjenester av en Trykt i Norge-bedrift er et verdifullt bidrag til ditt lokale næringsliv.

  • – Du bidrar til å beholde lokale arbeidsplasser.
  • – Du viser kunder og ansatte at du setter pris på godt norsk håndverk.
  • – Du kan være trygg på at bedriften virkelig kan faget sitt; førtrykk, trykking og ferdiggjøring.