Miljø

Svanemerket-trykkeri_241817

Vi er Svanemerket


Vårt nr. er 241  817.

Svanemerket er det offisielle, nordiske miljømerket, etablert av Nordisk Ministerråd. I Norge ble Stiftelsen Miljømerking opprettet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for å forvalte merket. Hensikten med Svanemerket er todelt: Å stimulere produsentene til å lage miljøtilpassete varer og tjenester, og å gjøre det enkelt for forbrukerne å ta gode miljøvalg. 94 % av den norske befolkningen kjenner til Svanemerket (Respons Analyse 2014).

En vare eller tjeneste som er svanemerket har gjennomgått en objektiv miljøvurdering. For å kunne få svanemerket må hele livsløpet til produktet eller tjenesten være så miljøtilpasset som mulig, hele veien fra råvare – til produksjon – via bruk – til avfallshåndtering. Svanemerket stiller strenge krav til energieffektivitet, til materialer og kjemikalier som brukes, og til god holdbarhet. Kriteriene for å få lisens til å bruke Svanemerket er offentlig tilgjengelige, og alle krav må dokumenteres, og blir kontrollert av Miljømerking. Selve Svanemerket er en logo som viser at varen eller tjenesten er blant de mest miljøtilpassete markedet kan by på.

Har du et spesielt prosjekt du ønsker å få på trykk? Send oss en forespørsel.

 

nyh_jegelskerpapir
Papir er fremdeles verdens mest effektive kommunikasjonskanal,
et bærekraftig produkt som kan resirkuleres flere ganger.
Paper is renewable, recyclable and the most powerful means of communication.
www.printpower.no