Et norsk kvalitetsstempel som gir inntrykk

Trykt i Norge viser at en trykksak er trykket i Norge av en lokal bedrift med omtanke for miljøet og lokalsamfunnet. Vis at du er stolt av å produsere og benytte norsk kvalitetstrykk!

Medlemmer av Grafisk Bransjeforening kan nå merke produktene sine med et unikt kvalitetsstempel. Trykt i Norge-logoen viser at en trykksak er laget i Norge, av en seriøs bedrift med omtanke for miljøet og lokalsamfunnet. Merket er verdifullt både for deg som driver et trykkeri eller en grafisk bedrift, og for deg som kjøper kortreiste grafiske tjenester.

Konseptet er utviklet av Grafisk Bransjeforening i samarbeid med Norsk Grafisk Leverandørforening. Trykkerier som er medlem av eller har avtale med Grafisk Bransjeforening kan benytte merket.