Send filer

Sending av filer

Før filen overføres til oss for produksjon bør den klargjøres for trykk.

Den beste måten å gjøre det på er å benytte seg av Adobe Acrobat og genere trykksaken til en pdf-fil.
PDF er en forkortelse for Portable Document Format. Filformatet er utviklet av Adobe, og det er laget for dokumentutveksling. Det finnes ulike kvaliteter av PDF. Begge beholder opprinnelig typografi og utforming. Dokumenter i PDF-formatet kan enkelt og raskt distribueres for eksempel via web.

Her kan du laste ned Adobe Reader
Vi kan også ta andre filformater.

For enkelt å sende oss filer til trykk se her.